Kontakt oss‎ > ‎

Yrkesetiske Råd

Refleksologforeningens retningslinjer i klagesaker

Refleksologforeningen har i medhold av stiftelsesdokumentet opprettet Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd.
Rådet behandler og vurdere klagesaker fra pasienter utifra et yrkesmessig standpunkt.

Rådet består av to fagpersoner, en jurist og en faglig erfaren refleksolog.

All refleksologivirksomhet skal utøves i samsvar med god refleksologiskikk. Dette innebærer at refleksologer må utføre sitt arbeid grundig, samvittighetsfullt og med hensyn til sin pasient.

I samsvar med Refleksologforeningens vedtekter kan pasienter klage på refleksologers yrkesmessige utførelse.

Klagen må fremsettes skriftlig til:

    Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd (RYR), Olamoen 13,
 3516 Hønefoss
    eller på mail til: rfyrkesetiskeraad@gmail.com

Klagen skal inneholde klagers navn og adresse, utøvers navn og hva det konkret klages over.

Saksbehandlingen i Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd skal foregå skriftlig og begge parter får anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist før rådet tar stilling til klagen på bakgrunn av de foreliggende opplysninger. Rådet avgir deretter sammenfatning av klagesaken.

Refleksologforeningens Yrkesetiske Råd kan også gjøre vedtak om suspensjon av et medlem for en avgrenset periode. 
Rådet kan videre gjøre vedtak om eksklusjon av et medlem ved gjentatte eller vesentlige brudd på god refleksologiskikk eller yrkesetiske regler.