Medlem

Våre medlemmer

Alle diplomerte refleksologer og refleksologistudenter som tilfredsstiller foreningens definisjon av refleksologi og foreningens
fagkrav kan være medlem av Refleksologforeningen. Medlemskap for refleksologer med etablert praksis utover 3 år, som tilfredsstiller Refleksologforeningens definisjon, kan vurderes på særskilt grunnlag.