Medlem‎ > ‎

Søknad om medlemskap

Ta kontakt

Ønsker du å søke medlemskap i foreningen? 

Vennligst kontakt oss pr. mail refleksologforeningen@gmail.com

Priser

  • Medlemskontingent for diplomerte refleksologer - kr. 1000,- pr. år
  • Medlemskontingent for refleksologi studenter - kr. 1000,- pr. år
  • Ved innmelding fra 01.08 og ut kalenderåret (-31.12) betales halv kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan ekskluderes som medlem av foreningen.
Ekskluderes et medlem, kan medlemmet ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


Foreningen vil vurdere din søknad og gi tilbakemelding pr. mail