Vestfold

Refleksolog
Elisabeth Strandbakken Andreassen 
Elisabets Refleksologi
Bøndenes Hus
Kirkefjerdingen 2
3250 Larvik (Tjodalyng)

Tlf: 92 23 84 56
E-postesa@elisabeths-refleksologi.no 
Refleksolog Hege Ask
Ringveien 206
3223 Sandefjord

Tlf:  404 82 940 


E-posthege@refleksologen.no


Refleksolog Nina Bergheim
Hegnasletta 5
3217 Sandefjord

Tlf: 904 19 419 

E-postninabergheim23@gmail.com

Refleksolog Gry Colbiørnsen Bratlien
Sandefjord Refleksologi
Aagaards plass 2
3211 Sandefjord

Tlf: 99 69 82 02 

E-postrefleksolog.gry.cb@gmail.com


Refleksolog Klara Marie Svinæs Damholmen
Klinikk No 13
Dronningensgate 13
3211 Sandefjord


E-postklaram@hotmail.com


Refleksolog Cecilie Paulsen Haukås
Teientoppen 28
3270 Larvik

Tlf: 93 26 35 46

E-posthaukas@frisurf.no


Refleksolog Christin Knappen
Sjøstrand 6
3209 Sandefjord

Tlf: 99 45 90 05

E-postknappenmax@hotmail.com


Refleksolog Linn Cathrin Kolberg
Olavsgate 7
3256 Larvik

Tlf: 95 40 42 50

E-postlinn@cathrin.no


Refleksolog Susanne Kæmpe
Farris Refleksologi
Kongegt 23
3256 Larvik

Tlf: 928 26 397 

E-postfarris.refleksologi@gmail.com

Refleksolog Rannveig Riddell
Tønsberg Refleksologi
Kilengaten 18
3117 Tønsberg

Tlf.: 99 04 20 22

E-postrannveig@tonsbergrefleksologi.no


Refleksolog Ellen Løve Storm
Nøtterøy Refleksologi
Huiveien 14
3133 Duken

Tlf: 97 12 75 40

E-postellen.storm62@gmail.co
Refleksolog Vibeke Rove Tveiten
Klinikk No 13
Dronningensgate 13
3211 Sandefjord


Tlf: 905 52 292 

E-postvibeke@klinikkno13.no


Refleksolog Benjamin Alexander Vangen
Sandefjord Helsepark
Skiringssalveien 20
3208 Sandefjord

Tlf: 924 29 125 

E-postbenjamin.vangen@gmail.com

Refleksolog Anita Kristiansen
Nedre Fritzøegt. 1-3
3264 Larvik

Tlf:: 46 64 20 08

E-post: anita58marie@gmail.com

Refleksolog Jan Stubkjær Jensen
Ormetveien 85,
3145 Tjøme

Tlf:: 
40 40 52 23

E-post: 
stubkjaer73@gmail.com