Om foreningen

Org. nr. : 993 442 593 

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Foreningen ble stiftet 10. desember 2008
Søknad om godkjennelse som utøverorganisasjon ble ferdigbehandlet og godkjent av Helsedirektoratet 30. juli 2009.

Foreningen er opprettet for å gi pasienter muligheten til å finne en Refleksolog som har et høyt faglig nivå på sine behandlinger.

Som medlem av Refleksologforeningen gis våre Refleksologer muligheten til dokumentere ovenfor sine pasienter at de oppfyller faglige og etiske krav på et nivå som sikrer pasienten den beste behandling. 


I tillegg til kravene som stilles til grunnutdanning, må medlemmene dokumentere etterutdanning tilsvarende 12 timer per 2 år, samt rette seg etter Refleksologforeningens yrkesetiske regler og regler om forsvarlig virksomhet.